Midi Utility-Auto Accompaniment System-High Quality-Professional Performance-Friendly Interface-Easy To Use-For Every One

FaceBook 1
FaceBook 2
3
Mp3 Online

Click on a song in the menu, and then click 'Select' button

=oOo=


Lý thuyết nhạc & kỹ thuật số - 01
Lý thuyết nhạc & kỹ thuật số - 02

Make Chord Algorithms - by Nguyen Anh Kiet
The Algorithms that can make chords for any song

V248 - El Lute (Boney M)
V248 - Daddy Cool (Boney M)
V248 - Rasputin (Boney M)
Midi Utility X6 Player V204
V248 - Diễm Xưa (Rock)
V248 - Diễm Xưa
V248 - Em Muốn Bên Anh Trọn Đời
V248 - Em Muốn Bên Anh (Build-in Guitar)
V246 - Riêng Một Góc Trời
V246 - Build-in Guitar Style 2
V246 - Build-in Guitar Style 1
V246 - Build-in Pianos Style
V246 - Cha Yêu (Pop)
Huyền Thoại Mẹ (Rock)
V244 - Huyền Thoại Mẹ (Pop)
MuX6 - Huyền Thoại Mẹ (Pop)
Diễm Xưa (6/8 Ballad)
Diễm Xưa (Complex)
Diễm Xưa 2
Diễm Xưa 1
Mưa Hồng (Rock)
Mưa Hồng (SoEasy)
Mưa Hồng
Giã Từ (Complex)
Giã Từ 2019
Phương pháp hòa âm tự động: Hạ Trắng
Em Đi Chùa Hương (X6-Player V204)
Hạ Trắng (X6-Player V204)
Hạ Trắng (6/8 SlowRock)
Hạ Trắng (Latin)
Hạ Trắng (Shuffle)
Hạ Trắng (Pop)
Hạ Trắng (Dance)
Hạ Trắng (Rock'N)
Hạ Trắng (SoEasy)
Hạ Trắng 2019
Bông Hồng Cài Áo (SoEasy)
Bông Hồng Cài Áo (6/8 Ballad)
Bông Hồng Cài Áo 2019
Đất Phương Nam (SoEasy)
Đất Phương Nam (Dance)
Đất Phương Nam (RockBass)
Bài Ca Đêm (NightDance)
Bài Ca Đêm 2019
Làng Tôi (GoldSlowWaltz)
Hà Nội mùa vắng mưa (4/4 BtRock)
Em Đi Chùa Hương, BrightRock
Em Đi Chùa Hương D Minor, Simple & Complex
Thì Thầm Mùa Xuân (Country)
Thì Thầm Mùa Xuân (Simple)
Green Field (Ballad SlowRock)
Candle In The Wind (A Minor)
Candle In The Wind (C# Minor)
Chảy đi sông ơi (Jungle)

About these Mp3s:

Copyright © KH Midi Music.

Midis are composed fully automatic by our software Midi Utility.

Bản quyền của KH Midi Music.

Các bài midi đã được hòa âm hoàn toàn tự động bằng phần mềm Midi Utility.


Các bài có chữ Casio MZ-2000 được tạo trên đàn Casio MZ-2000, dùng các style của Casio.
Các bài có chữ Casio LK-50 được tạo trên đàn Casio LK-50, dùng các style của Casio.
Các bài có chữ PSR-1500 được tạo trên đàn Yamaha PSR-1500, dùng các style của Yamaha.
Các bài có chữ Korg-Pa3xle được tạo trên đàn Korg-Pa3xle, dùng các style của Korg.
Các bài có chữ Roland-BK7M được tạo trên hộp đệm Roland-BK7M, dùng các style của Roland.
Khi đó, đàn (PSR-1500, hoặc tương đương) được "Midi Utility X6" điều khiển:
-Tự động Intro (A,B,C,D),
-Tự động chuyển Main (A,B,C,D),
-Tự động Fill In (AA, BB, CC, DD, Break),
-Tự động chuyển hợp âm (Cool!),
-Tự động Ending (A,B,C,D),
"Người chơi đàn" chỉ việc chọn một style thích hợp (có sẵn trên đàn), bấm "Play" (trên "Midi Utility X6"), và ngồi thưởng thức (Cool!).
-------------------------------------------------


"Công Nghệ Hòa Âm Thông Minh" (Intelligent Auto Accompaniment)
(by KH Midi Music, all rights reserved)
1/ Input Midi Data
(Still Loving You, by Scorpions, 1984)


2/ Midi Utility X6


-Trong "Style Manager" chọn "Use Keyboard Styles"

3/ Chord Data
(produced automatically by "Midi Utility")


-Bấm "Make", rồi bấm "Save as" (hoặc "Quick Save") để ghi "Output Midi Data" thành file .mid, tại thư mục C:\X6PL106\

4/ Output Midi Data
(produced automatically by "Midi Utility")


5/ MidiOut Player
by KH Midi Music.
MIDI File and MIDI I/O ocx, by Mabry Software

-Nhập tên file midi vừa được MUX6 tạo ra ở bước 3
-Bấm "Load"
-Chọn một nhạc cụ thích hợp, để chơi nốt giai điệu (trên đàn)
-Chọn một style thích hợp (trên đàn),
-Rồi bấm nút "Play" (của MidiOut Player)

6/ Portatone PSR-1500
(by Yamaha)


7/ Output Song
Still Loving You

Demo Video
Casio LK-50 PetShopBoys - Rent
Casio LK-50 StillLoveYou
Casio MZ-2000 999-Đóa-Hồng
Casio LK-50 Áo-Lụa-Hà-Đông
Casio LK-50 Aliosha
Roland Bk7M - Vết Mưa
Roland Bk7M - Pet Shop Boys - It's A Sin
Roland Bk7M - We Don't Talk Anymore
Roland Bk7M You're A Woman
Intelligent Auto Accompaniment
Roland Bk7M Careless Whisper
Roland Bk7M Hotel California
Intelligent Auto Accompaniment

Hướng dẫn kết nối phần mềm MU X6 với keyboard
HuongDanKetNoi.zip
Hướng dẫn setup Casio-MZ-2000
Setup-Mz2000.zip
Hướng dẫn setup Roland-Bk7M
Setup-Bk7M.zip
Hướng dẫn setup Korg-Pa3Xle
Setup-Pa3Xle.zip
Hướng dẫn setup Yamaha-PSR1500
Setup-PSR1500.zip

April-2005

Copyright © KH Midi Music Ltd.
26 LyTuTrong Street, Dist.1, HoChiMinh City, Vietnam, Tel: 012 9376 0485
5/25/310 NguyenVanCu Street Gialam, Hanoi, Vietnam, Tel: 0904 177 355
1/11 Street 79, Dist.7, HoChiMinh City, Vietnam, Tel: 0909 911 030
Contact us
WelcomeMarquee === Chào Bạn đến với Midi Utility's Website. === Tuesday, 25/6/2019, 1:16:59 PM. === You are welcome to Midi Utility's Website. === KH Midi Music Ltd. ===